Błąd lekarza, i co dalej?

Każdy ponosi odpowiedzialność za swoje błędy. W jednych zawodach ta odpowiedzialność jest większa, w innych mniejsza. Skutkiem błędu może być postępowanie karne, jeśli błąd ten spełnia znamiona przestępstwa. Równocześnie nie wykluczona jest odpowiedzialność dyscyplinarna. Niezależnie od tego, poszkodowany ma kilka możliwości dochodzenia swoich roszczeń cywilnych, czyli przede wszystkim finansowych. Może żądać odszkodowania, zadośćuczynienia, a nawet renty. Każde z tych postępowań rządzi się swoimi prawami i nie sposób opisać je w jednej notce. Postanowiłam zatem wybrać na dziś tylko jedną drogę.

Czytaj dalej „Błąd lekarza, i co dalej?”

Reklama
Błąd lekarza, i co dalej?